Briefhoofd org

Uit het bestuur van de dorpsraad, nr. 5

Vergadering a.b. 8 oktober ’20.: De Dorpsraad vergadert in afgeslankte vorm: Jan Kruidenier, Henk Hoek, Henk Semmekrot hebben de dorpsraad verlaten. Jeanine Mulder is namens de werkgroep Voorzieningen toegetreden tot de dorpsraad en Christian Sand is aanwezig als vertegenwoordiger van de werkgroep Verkeer en Veiligheid.

 • Mededelingen: Er zal een online vergadering gepland worden, waarin de gemeente toelichting geeft over de energievisie. Er zal een nieuwe afspraak gepland worden voor het overleg met B en W. Belangrijk onderwerp daarbij is de uitbreiding van de woningbouw in Zenderen.

 • Terugkoppeling uit de werkgroepen:
  • Wonen: De woning van Building Design wordt verbouwd. De benedenruimte zal als kantoorruimte worden verhuurd, boven komen twee appartementen. Het keukenatelier en “t Rigtershoes zijn verkocht.
  • Voorzieningen: Er is een Stichting Huiskamer Sindron opgericht. Ronald Kuipers is voorzitter, Sandra Bush secretaris en Jeanine Mulder is (voorlopig) penningmeester. Per 1 november stopt Aveleijn en neemt de Stichting het beheer over. Jeanine maakt overdag gebruik van de ruimte voor de buitenschoolse opvang. De vaste gebruikers blijven gebruik maken van de ruimte.
  • Cultuur en recreatie: geen nieuws.
  • Verkeer en Veiligheid: Er zal contact worden opgenomen met de provincie over snelheidsbeperkende maatregelen op de Albergerweg, kruising met ‘t Stegehuis.
  • Duurzaamheid: Twence is van plan om 9 hectare zonnepanelen aan te leggen op de Elhorst/Vloedbelt. Er is een informatieve avond geweest over windmolens. Deze kunnen niet worden geplaatst in Borne, maar in Zenderen zijn mogelijkheden. En er wordt gekeken of er alsnog glasvezel kan worden aangelegd in Zenderen (overleg met Cogas).
  • Ondernemers in Zenderen: er wordt een voorzichtig begin gemaakt met kerstversiering/kerstverlichting aan de Hoofdstraat. Als het verkeer verdwijnt uit Zenderen, heeft dat consequenties voor de ondernemers.

 • Vloedbeltverbinding: Er zijn een viertal tracés voorgelegd en daar gaat het onderzoek (MER) mee beginnen. De dorpsraad maakt geen keuze, behartigt de belangen van de inwoners van Zenderen.

 • Bezetting dorpsraad: Gezocht: nog steeds: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.