Doldraejers Gala: een terugblik!LogoDoldreajers

Hoewel een volle feesttent aan de Lidwinaweg normaal
gesproken het beeld bepaalt voor ons gala-weekend, was
het afgelopen zaterdag vooral druk in de Zenderse woonkamers.

Pretakket2021Het begon al overdag: ruim 300 PretPakketten zijn door de Raad van 11, Jongerenraad, PretPakket-commissieleden en het bestuur rondgebracht. Een mooie warming-up, om zo elkaar toch even te kunnen zien. In de pakketten zat naast een hapje en een drankje, ook een bingokaart en een aantal loten voor de loterij. Foto’s van de ontvangen PretPakketten werden met enthousiasme gedeeld via Facebook.

Het galaprogramma startte om 20:11 uur. Circa 1.000 kijkers zaten klaar en werden door spreekstalmeester Rudi Huurneman meegenomen in de 2,5 uur durende avond. Zo waren er stukjes van de mini-Draejdeerntjes, Jongerenraad, Raad van 11, bestuur, Draejwiefkes, Prinsengarde, Raad van Plezier en Draejdeerntjes.

Gala avond2021

De gala-commissie, die vastberaden was om tóch een gala-avond te verzorgen en de vereniging aan de hand heeft genomen, beklom ook het digitale podium. Van ‘Natte Nico’ tot de bingo en de klassieke ‘potpourri’: het kwam allemaal voorbij. Met tot slot de muzikale ondersteuning van ’T Is Ma Waj Went Band en mooie woorden van de voorzitter, de Hoogheden, Jonkheer en Jonkvrouw en Jeugdprins en Jeugdprinses was de cirkel rond:
een échte gala-avond voor de buis!

Dank voor iedereen die heeft meegekeken, meebeleefd en geholpen:
driewerf alaaf!

Bestuur C.V. De Doldraejers