Geen hondenpoep opruimen?Aso hondenpoep

Neem dan een goudvis!

Niemand wil een ‘aso’ zijn (en je hond zeker niet)

De wijkcoördinator, voorzitter van de wijkvereniging of ambtenaar openbaar groen: allemaal krijgen ze klachten binnen over hondenpoep. En dat is ook niet zo vreemd. Steeds vaker hoor je in Borne, ‘wat asociaal’, omdat er midden op de stoep weer een enorme hondendrol ligt. Of er ontglipt iemand een minder fraai woord omdat kinderen bij het enthousiast en onbezorgd spelen in het gras het stinkende ‘hoopje’ niet gezien hebben.

Toch is dat eigenlijk wel bijzonder. Want vrijwel iedereen die met een hond loopt, zie je toch ook met een poepzakje bij zich. “Maar is dat om de poep echt op te ruimen, of is het alleen voor de momenten waarop er ook iemand ziet dat je hond poept? En als er niemand kijkt, laat je het dan lekker liggen?”, vraagt een Bornse wijkbewoner zich vertwijfeld af.
De oproep om mensen die de uitwerpselen van hun hond niet opruimen te beboeten, klinkt steeds luider, maar is dus tegelijkertijd niet echt haalbaar. “Niemand in de buurt, gewoon lekker laten liggen denkt zo iemand dan. Ongelofelijk.”

De irritaties over hondenpoep en de overlast daarvan nemen toe. En dat is onnodig. Er geldt gewoon een opruimplicht. Heb je een hond, dan ruim je stront. Zo simpel is het.

Een bewoner uit een andere wijk verzucht: “En wat mij dan nog meer verbaast, is dat de poep wel in een zakje wordt gestopt, maar dat dan vervolgens dat zakje met inhoud gewoon op straat gepleurd wordt!”
Het scheelt wel poep onder de schoen, want daar beschermt het zakje dan wel weer tegen, maar het is natuurlijk bestemd voor de eerste de beste prullenbak, desnoods thuis.

Een grote mond als je er iets van zegt, is ook een doorn in het oog van veel mensen. “Laten we stellen dat je het misschien niet zag omdat de eigenaar net op zijn/haar telefoon keek. Maar als je er dan op wijst, een grote mond krijgen, dan slaat werkelijk alles.”

Iemand zei eens: “Wil je geen hondenpoep opruimen? Neem dan een goudvis!”
Een prachtig gratis advies aan alle ‘aso’s’ die de poep van hun trouwe viervoeter laten liggen!

Houd honden ook weg van koeien!

Honden spelen een rol bij de overdracht van Neospora, een parasiet die voor de honden op zich niet schadelijk is, maar wel ernstige gevolgen kan hebben voor koeien. Daarom moeten wandelaars èn veehouders voorkomen dat hun hond via de ontlasting de ziekte verspreidt.

hondentoilet nee2

Als honden besmet zijn met de ziekte Neospora en koeien eten vervuild gras, dan kunnen deze koeien een neospora,-besmetting oplopen. Drachtige koeien Iopen dan kans op een miskraam of een doodgeboren kalf. ls een koe eenmaal
besmet geraakt, dan is zij voor de rest van haar leven drager.

 Wandelaars die hun hond uitlaten in het buitengebied, moeten hun hond(en) uit de weilanden houden.
Volgens de Algernene Plaatselijke Verordening mogen honden buiten de bebouwde kom zonder lijn in de openbare ruimte lopen. Weilanden - al dan niet omheind - zijn particulier bezit en dus geen openbare ruimte. ln bosgebieden en
direct langs waterlopen mogen honden niet van de paden afwijken.

Om besmettingen te voorkomen, vraagt de gemeente Borne hondenbezitters dringend om:

 • honden alleen hun behoette te laten doen in de wegberm ol op andere
  plaatsen waar koeien niet in aanrakÍng kunnen komen met hondenpoep;
 • de uitwerpselen op te ruimen als de hond toch zíjn behoefte doet op plekken
  waar koeíen er mogelijk mee Ín aanraking komen, of waar het gras gemaaid
  wordt als voer voor de koeien;
 • honden in het buitengebied aan te lijnen op plaatsen waar rundvee in
  aanraking kan komen met hondenpoep.

Omdat de aanwezigheid van een hond op een veehouderij ook een belangrijke risicofactor vormt, is van belang dat veehouders ook zelf maatregelen treffen.
Zo moeten veehouders zorgen dat hun honden niet in de afkalfstal komen. ook moeten ze voorkomen dat voer en drinkwater van runderen verontreinigd raken door hondenpoep.

Koeien zijn erg gevoelig voor een neosporabesmetting!