Briefhoofd Longfonds

Bedankt voor de giften en inzet van de collectanten.

Door de Corana is er veel veranderd.
Gelukkig mochten we dit jaar weer In de derde week van mei met de bussen collecteren met een goed resultaat.
Daarnaast werd ook digitaal gecollecteerd.
Wat Geweldig om weer zo’n mooi bedrag voor het Longfonds van U te mogen ontvangen.
De opbrengst van de collecte zijn :

Borne € 3825,89
Zenderen € 750.-

Het Longfonds bedankt alle gulle gevers hartelijk voor hun bijdrage.
Dankzij uw gift en dankzij de inzet van de collectanten komt een wereld zonder longziekten steeds dichterbij.

We hebben dit jaar weer een aantal 10 jarige jubilarissen en twee 20 jarige jubilarissen.
Fijn dat U al zo lang voor het Longfonds collecteert.
Namens de mensen met een longziekte willen we alle medeorganisatoren en medecollectanten van Borne en Zenderen bedanken voor de goede inzet.

Collectebus

Met vriendelijke groet,
Anita Wennekink
Eindverantwoordelijke Borne en Zenderen