Algemeen

Houd honden weg van koeien!

Honden spelen een rol bij de overdracht van Neospora, een parasiet die voor de honden op zich niet schadelijk is, maar wel ernstige gevolgen kan hebben voor koeien. Daarom moeten wandelaars èn veehouders voorkomen dat hun hond via de ontlasting de ziekte verspreidt.

hondentoilet nee2

Als honden besmet zijn met de ziekte Neospora en koeien eten vervuild gras, dan kunnen deze koeien een neospora,-besmetting oplopen. Drachtige koeien Iopen dan kans op een miskraam of een doodgeboren kalf. ls een koe eenmaal
besmet geraakt, dan is zij voor de rest van haar leven drager.

 Wandelaars die hun hond uitlaten in het buitengebied, moeten hun hond(en) uit de weilanden houden.
Volgens de Algernene Plaatselijke Verordening mogen honden buiten de bebouwde kom zonder lijn in de openbare ruimte lopen. Weilanden - al dan niet omheind - zijn particulier bezit en dus geen openbare ruimte. ln bosgebieden en
direct langs waterlopen mogen honden niet van de paden afwijken.

Om besmettingen te voorkomen, vraagt de gemeente Borne hondenbezitters dringend om:

 • honden alleen hun behoette te laten doen in de wegberm ol op andere
  plaatsen waar koeien niet in aanrakÍng kunnen komen met hondenpoep;
 • de uitwerpselen op te ruimen als de hond toch zíjn behoefte doet op plekken
  waar koeíen er mogelijk mee Ín aanraking komen, of waar het gras gemaaid
  wordt als voer voor de koeien;
 • honden in het buitengebied aan te lijnen op plaatsen waar rundvee in
  aanraking kan komen met hondenpoep.

Omdat de aanwezigheid van een hond op een veehouderij ook een belangrijke risicofactor vormt, is van belang dat veehouders ook zelf maatregelen treffen.
Zo moeten veehouders zorgen dat hun honden niet in de afkalfstal komen. ook moeten ze voorkomen dat voer en drinkwater van runderen verontreinigd raken door hondenpoep.

Koeien zijn erg gevoelig voor een neosporabesmetting!

Video