Skip to main content

Omgevingsfonds Elhorstvloedbelt

Woensdag 11 oktober was het dan zover. De eerste handtekeningen zijn gezet voor financieel ondersteuning uit het Omgevingsfonds-Elhorstvloedbelt , dit fonds is opgericht om bij te dragen aan de leefbaarheid in de omgeving van de Elhorstvloedbelt locatie. Het fonds wordt beheerd door de Stichting Omgevingsfonds-Elhorstvloedbelt.
Twence, het bedrijf dat deze locatie exploiteert, zal voor haar werkzaamheden die zij daar uitvoert een financiële bijdrage leveren aan dit fonds. Het fonds gebruikt deze bijdragen om vervolgens initiatieven te financieren die ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Dit kunnen allerlei initiatieven zijn, zoals projecten gericht op veiligheid, educatie, duurzaamheid en andere maatschappelijke en sociale projecten.

De projecten die dit jaar een financiële ondersteund worden zijn :

  • Zenderen vooruit , voor het opknappen van de kantine en vervangen meubilair
  • Werk groep A.E.D. voor onderhoud van de A.E.D’s in Zenderen
  • dorpsraad Zenderen , voor aankoop deels vaste beplanting voor de rotonde en bloembakken die verspreid door Zenderen staan.
  • En het Sint comité Zenderen , voor het organiseren van een fantastische sint intocht.

We wensen de bovengenoemde projecten succes met de uitvoering.

Nieuwe aanvragen voor 2024 kunnen weer ingediend worden, Logo omgevingsfonds 2
Van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2024 via

www.omgevingsfonds-elhorstvloedbelt.nl

Noabers veur Noabers

Bestuur Omgevingsfonds-ElhorstVloedbelt