Skip to main content

Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 44

Berichtgeving uit onze vergadering van 26 oktober 2023

 1. Kerkradio
  Wij hebben besloten per 1 januari 2024 te stoppen met het aanbieden van kerkradio in onze parochie. Via een brief zullen de betrokken deelnemers hiervan op de hoogte worden gesteld. Tevens zal informatie worden gegeven over de mogelijkheden van het bekijken van de streamingdienst Kerkdienstgemist.nl

 2. Vacature kerkbestuur
  Graag willen wij nogmaals onder de aandacht brengen de vacature als lid van het parochiebestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen. Het zou heel fijn zijn als een vrijwilliger zich hiervoor aanmeldt.

 3. Vrijwilligers voor de werkgroep kerkhofonderhoud
  De vrijwilligers van de werkgroep onderhoud kerkhof worden ouder en het aantal vrijwilligers wordt steeds kleiner. De werkgroep wil er toch voor zorgen dat het kerkhof er iedere week netjes bij ligt. En daar zijn wij uiteraard heel blij om. De werkgroep vraagt dringend om aanvulling van vrijwilligers. Op vrijdagmorgen zijn de vrijwilligers altijd op het kerkhof te vinden.

 4. Aanspreekpunt / coördinatie bij overlijden
  Maria Verheijen zal de taak overnemen als aanspreekpunt/coördinatie bij overlijden van een parochiaan.

 5. Anita Oosterik met prepensioen
  Anita Oosterik gaat in zowel de Elisaparochie van Almelo als in onze parochie met prepensioen. In een apart stukje in de VOX zullen wij u hierover verder informeren.

Het parochiebestuur