Parochie Zenderen

Overzicht van de vieringen in de Goede week en Pasen

Palmpasen

Zondag 14 april – 10.00 uur:
Palmzondag – eucharistieviering met medewerking van het Parochiekoor.
De voorganger: pastor Eef van Vilsteren.
Zegening en uitreiking van de palmtakjes.

Dinsdag 16 april- 19.00 uur:
Bijeenkomst bij de kruiswegstaties aan de muur  van het Carmelitessenklooster met afsluiting in de kapel van het klooster
Georganiseerd door de Raad van Kerken.
Voorgangers zijn ds. Johan Meijer, Zr. Josefien de Jong, pater Edgar Koning, pw. Anita Oosterik.

Donderdag 18 april – 19.00 uur:  ( Witte  Donderdag )

Eucharistieviering met medewerking van het parochiekoor. In deze viering van het Laatste Avondmaal is de voorganger pater Edgar Koning.

Vrijdag 19 april- 15.00 uur: ( Goede Vrijdag )kruisweg
Kruiswegviering  m.m.v. het kinderkoor Voorganger: PW. A. Oosterik
Kruisweg waarbij in het bijzonder kinderen samen met (groot)ouders , maar ook van harte alle parochianen worden uitgenodigd. Het verhaal van de kruisweg van Jezus wordt verteld. Het is een droevig verhaal, maar het einde is zo goed!
Daarom vertellen we dit verhaal aan (jonge) kinderen, aan hun (groot)ouders, aan volwassenen, aan ieder die het maar horen en zien wil.
We zingen liedjes en ontsteken kaarsen. Aan ieder wordt gevraagd één witte of gele bloem mee te nemen.

Vrijdag 19 april – 19.00 uur: ( Goede Vrijdag )
Passievierering met medewerking van het parochiekoor. / kinderkoor
Voorgangers A. Oosterik en J. Cuppen.
Het passieverhaal wordt verteld en gezongen in een mooie samenwerking van het kinder- en parochiekoor.
Er is een kruisverering  en daarvoor wordt gevraagd om zo mogelijk één witte of gele bloem mee te nemen.
De oudere kinderen van de basisschool zijn van harte uitgenodigd om naar deze viering te komen.

Zaterdag 20 april – 20.00 uur:
de Paaswake met medewerking van het Parochiekoor. Voorganger: pater Edgar Koning

Leeg graf Pasen

Wijwater
Tijdens de paaswake wordt het water gewijd.
Dit gewijde water kunt u na afloop van de wake meenemen naar huis.
Vanaf de volgende dag staat het wijwater achter in de kerk – bij de Mariakapel – om te worden meegenomen.

Zondag 21 april – 10.00 uur: (Paaszondag )
Feestelijke eucharistieviering van Pasen met medewerking van het kinder- en parochiekoor.. Voorgangers Pater J. Hettinga en pastoraal werker A. Oosterik, 
In deze viering zijn kinderen- jongeren van harte welkom om mee te vieren.

Maandag 22 april is er geen viering in de parochiekerk.
 

Zusters Carmelitessen:Goede week

Palmzondag:          14 april   8.30 uur: Eucharistieviering 
Witte Donderdag:   18 april 17.00 uur: Eucharistieviering
Goede Vrijdag:       19 april  15.00 uur: Kruiswegverering
Paaszaterdag:         20 april  20.00 uur: Paaswake
1ste Paasdag:         21 april  8.30 uur: eucharistieviering (latijn)
2de Paasdag:          22 april  8.30 uur: eucharistieviering (Nederlands)