Parochie Zenderen

Hoe te handelen bij overlijden

Bij een overlijden kan de uitvaartleider contact opnemen met mevr. L. Wolbers. Haar telefoonnummer is 074-2661844 of mobiel 06-44230572.

Door mevrouw Wolbers worden de gegevens van de overledene doorgegeven aan de voorganger van dienst en daarbij het telefoonnummer van de uitvaartleider. Vervolgens zal de voorganger van dienst contact opnemen met de uitvaartleider om in samenspraak met de familie, dag en tijd, vorm van afscheidsviering(en), crematie of begrafenis, vast te leggen.
Ook kan in dit gesprek met de voorganger van dienst, de mogelijkheden van opbaring in de kerkaula besproken worden. Zodra dit is vastgelegd zoekt de voorganger met de familie contact om het afscheid inhoudelijk door te spreken. Er zijn verschillende mogelijkheden op zowel de avond als overdag. Indien er een avondwake is afgesproken, gaat de avondwakegroep ook in gesprek met de familie over de wensen.

Zoals gebruikelijk zal de klok de eerstvolgende dag na een overlijdenom 11.00 uur geluid worden om aan te geven dat er een overledene is.

Wordt de overledene begraven op ons parochiekerkhof, dan neemt de uitvaartleider contact op met de beheerder, de heer P. Woolderink. De vraag zal zijn of er begraven zal worden in een bestaand graf of in een nieuw graf. De beheerder draagt zorg voor alles wat er op het kerkhof moet gebeuren hiervoor.Op de dag van de begrafenis is hij aanwezig om e.e.a. in goede banen te leiden. Hiervoor heeft hij ook contact met de voorganger van dienst.
De heer P. Woolderink geeft aan de uitvaartleider voor de familie de navolgende bescheiden mee:

  1. Reglement Kerkhof
  2. Kopie "Grafakte" voor de Familie om in te vullen en terug te sturen aan administratie kerkhof
  3. Tarievenlijst