Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 32

Berichtgeving uit onze vergadering van 7 juni 2022

1.   Afscheid penningmeester Ton Platel
In deze vergadering hebben we officieel afscheid genomen van Ton Platel. Hij is 4 jaar penningmeester van ons bestuur geweest in een bijzondere periode. We zijn hem veel dank verschuldigd.

2.   Enquête Parochie Zenderen
De gehouden enquête is ingezameld en verwerkt in de computer. In totaal hebben 102 parochianen aan de enquête deelgenomen. Een goed resultaat. Daar zijn wij erg blij mee. Om de conclusies goed te formuleren hebben wij een aparte vergadering belegd. De definitieve uitslag zullen wij na de vakantietijd bij u presenteren.

3.   Gesprek Bisdom Utrecht
Het gesprek met het Bisdom Utrecht is vanwege een sterfgeval in de familie bij een van de betrokkenen, niet doorgegaan. Er wordt een nieuwe datum gepland.

4.  Ontslag bestuurslid Theo Vlaskamp
Wij betreuren het te moeten mededelen dat Theo Vlaskamp zijn ontslag heeft aangeboden bij het parochiebestuur. Theo heeft aangegeven zich te willen terugtrekken om persoonlijke redenen. Het parochiebestuur zoekt naar een nieuw bestuurslid voor met name kerkhof- en bouwzaken.

5.  Parkeerproblemen aan de Hertmerweg en het kerkplein
Het parochiebestuur wil in gesprek gaan met de gemeente Borne over de parkeerproblemen aan de Hertmerweg en het kerkplein.

6.   Financieel overzicht 2021
Het financieel overzicht over 2021 van onze parochie is door het bestuur vastgesteld. Dit wordt nu ter goedkeuring aan het Bisdom Utrecht aangeboden.

7.  Tarieven
Onze penningmeester Koos Caarls zal samen met het pastoresteam de tarievenlijst herschrijven.

Het parochiebestuur