Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 35

Berichtgeving uit onze vergadering van 13 oktober 2022

 1. Verwarmen van de kerk
  Nu de energiekosten enorm stijgen hebben we gesproken over de verwarming in de kerk. De verwarming zal 1 ½ uur voor aanvang van de kerkdienst worden aangezet en bij aanvang van de viering worden uitgezet. Wij zullen met het kerkkoor in overleg gaan over het verwarmen van de kerk tijdens de repetities.

 2. Handreiking Bisdom i.v.m. Coronamaatregelen
  Basisadviezen
  De bisschoppen vragen om voorzichtigheid te blijven betrachten. Hun oproep om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen, geldt nog steeds. Dit betreft handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enz. Mochten de komende tijd extra maatregelen tegen corona nodig blijken te zijn, dan zal eerst overleg van de bisschoppen plaatsvinden.
  Houd rekening met elkaar
  Voor nu geldt ook: houd rekening met elkaar, ook met diegenen die graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. “Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen.

 3. Verzekeringen
  De penningmeester heeft onderzoek gedaan naar de verzekeringen, die lopen.
  Uitvoerig hebben we deze besproken.

 4. Werkgroep Titus Brandsma
  Via het parochiebestuur is een speciale werkgroep “Titus Brandsma” opgericht. De werkgroep concentreert zich op het organiseren van activiteiten op 14 mei 2023. Een jaar na de heiligverklaring van Titus Brandsma. Als het programma van die dag vaste vormen krijgt, zullen wij u informeren.

 5. Kerkhofvernieuwing
  Op 10 november 2022 zal er een oriënterend gesprek op het kerkhof plaatsvinden m.b.t. het realiseren van een Urnenmuur.


Het parochiebestuur