Parochie Zenderen

Vastenactie 2019:Logo vastenactie

Vastenactie schoon water2019

schoon water verandert alles!

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen.
Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.

Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor water!
We steunen diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!
Daarover in de volgende artikelen in Vox meer.

Minder ziektes dankzij waterpomp.

Vastenactie 2019 waterpomp

Ongeveer 50% van de dorpen in het noordelijke Kambia District in Sierra Leone, westelijk Afrika, hebben geen beschermde waterput. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Water. Deze dorpen zijn afhankelijk van vervuilde waterbronnen, die een groot gezondheidsrisico vormen, in het bijzonder voor kinderen. Drinken van vervuild water veroorzaakt overdraagbare ziektes zoals diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera.

Vrouwen en kinderen dragen in dit land de verantwoordelijkheid voor het halen van water. Vaak moeten zij grote afstanden afleggen om de vervuilde waterbronnen te bereiken. Onderweg zijn ze blootgesteld aan natuurlijke gevaren en soms ook aan bedreigingen. Doordat ze zoveel tijd kwijt zijn aan water halen, hebben vrouwen minder tijd voor het huishouden en werk op het land. Kinderen kunnen minder tijd besteden aan hun schoolwerk, of moeten school zelfs helemaal verlaten.

Drie dorpen in het Kambia District krijgen nu een waterpomp: Makaiba, Masherie Thenkle en Konta Dubalai. Het project is erop gericht te zorgen dat de dorpen zelf verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame watervoorziening; dat vereist betrokkenheid van de hele dorpsgemeenschap.
Dankzij dit project krijgen 1.697 mannen, vrouwen en kinderen toegang tot schoon drinkwater en kennis van hygiëne en gezondheid. Hierdoor zal op de lange termijn het aantal slachtoffers van door vervuild water veroorzaakte overdraagbare ziektes verminderen.
Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor water! We steunen diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!

Wij kunnen onze medemensen in arme landen daarbij helpen door een bijdrage voor de vastenactie.
Daartoe staat gedurende deze Vastenperiode tijdens de weekendvieringen de grote collectebus steeds in ons kerkportaal voor uw gift. Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken naar het banknummer van de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50.
Dank alvast voor uw bijdrage.

MOV/Vastenactie