Skip to main content

Algemeen

De Ondernemersvereniging Zenderen is een nieuwe, sprankelende en enthousiaste vereniging die in het najaar van 2018 is gestart.

Ga naar website
Het koor Mix zingt zowel profaan als kerkelijk. Geen muziekstijl wordt uit de weg gegaan.

Ga naar website
Zenderen heeft al jarenlang een Comité die de herdenking van de oorlogslachtoffers op de Elhorst-Vloedbelt verzorgd. Daarnaast bestaat er in Borne een stichting vergeten bevrijders.

Ga naar website
Wildbeheer Zenderen (WBE) is een samenwerkingsverband tussen verschillende jagers en jachtopzieners in een bepaald gebied.

Ga naar website