Skip to main content

Kloosters

Zenderen staat ook bekend om de karakteristieke kloosters rondom het dorp: het Karmelklooster naast de parochiekerk, het Carmelitessenklooster (slotklooster) en bezinningscentrum De Zwanenhof.

Karmelklooster

Het Karmelklooster te Zenderen bestaat ruim 150 jaar. Langzamerhand groeide het klooster uit tot een gemeenschap die veel betekend heeft voor Twente. Er ontstonden van daaruit kloosters in Oldenzaal, Hengelo, Almelo en Enschede. Ook het middelbaar onderwijs kwam door toedoen van de Karmelieten in bovengenoemde plaatsen van de grond.
Kijk hier voor het bezinningsaanbod vanuit Karmel Twente.

Ga naar website

Carmelitessenklooster

Aan de rand van Zenderen staat al sinds 1889 het slotklooster van de zusters Carmelitessen.

Met ingang van 22 januari 2020 zijn de laatste zusters Carmelitessen vertrokken en is het klooster gesloten.

Ga naar website

De Zwanenhof

Bezinningscentrum De Zwanenhof (Retraitehuisweg 6) is 92 jaar oud. Het retraitehuis werd in 1927 op initiatief van verschillende Twentse rooms-katholieke standsorganisaties door de kloosterorde van de Redemptoristen gesticht.

Ga naar website