Telefoonnummers

Alarmnummer

Alarmnummer

112

0900-8844
Als elke seconde telt

Als er geen spoed is, of in contact wilt komen met de wijkagent.

Gemeente Borne

Gemeente Borne

074-2658686
Publieksbalie
06-53133542
(spoedgeval)
Melding klacht woon- en leefomgeving
Bijvoorbeeld over zwerfvuil, slechte of beschadigde bestrating en/of overlast. Geef het online door aan de gemeente.
074-2614074
Melding klacht openbare verlichting / speelvoorziening

Twente Milieu

Twente Milieu

074-2614074
(5 cent per minuut)
Melding klacht overig
Twente Milieu is verantwoordelijk voor het behandelen van het grootste deel van de klachten en meldingen op het gebied van de woon- en leefomgeving in de gemeente Borne. Denk daarbij aan: gescheiden inzameling huishoudelijk afval (geen grofvuilmeldingen), riolering, drukriolering buitengebied, drainage, wegen en wegmarkeringen, snelherstel (gevaarlijke situaties), gladheidbestrijding (volgens het gladheidbestrijdingplan), straatreiniging, straatmeubilair, bruggen en tunnels, onverharde wegen, onderhoud bermen, sloten, duikers en vijvers, groenvoorzieningen en bomen, ongediertebestrijding, hondenpoep en vandalisme.

Gebouwen in Zenderen

Gebouwen in Zenderen

074-7505005
074-2665871
06-81730704
074-2666056
MFA Sindron
Kantine sportvereniging Zenderen Vooruit
Parochiecentrum
Clubgebouw IJsclub Zenderen