Skip to main content

Telefoonnummers


Alarmnummer

 • 112                 

  Als elke seconde telt

 • 0900-8844

       Als er geen spoed is, of in contact wilt komen met de wijkagent


Gemeente Borne

 • 074-2658686

  Publieksbalie

 • 06-53133542
  (spoedgeval)

  Melding klacht woon- en leefomgeving
  Bijvoorbeeld over zwerfvuil, slechte of beschadigde bestrating en/of overlast. Geef het online door aan de gemeente.

 • 074-2614074

  Melding klacht openbare verlichting / speelvoorziening


Twente Milieu

 • 074-2614074
  (5 cent
  per minuut)
  Melding klacht overig
  Twente Milieu is verantwoordelijk voor het behandelen van het grootste deel van de klachten en meldingen op het gebied van de woon- en leefomgeving in de gemeente Borne. Denk daarbij aan: gescheiden inzameling huishoudelijk afval (geen grofvuilmeldingen), riolering, drukriolering buitengebied, drainage, wegen en wegmarkeringen, snelherstel (gevaarlijke situaties), gladheidbestrijding (volgens het gladheidbestrijdingplan), straatreiniging, straatmeubilair, bruggen en tunnels, onverharde wegen, onderhoud bermen, sloten, duikers en vijvers, groenvoorzieningen en bomen, ongediertebestrijding, hondenpoep en vandalisme.

Gebouwen in Zenderen

 • 06-14155000

  Sindron, de Huiskamer van Zenderen

 • 074-2665871

  Kantine sportvereniging Zenderen Vooruit

 • 074-2666056

  Clubgebouw IJsclub Zenderen