Dorpsbelang

Dorpsraad

De Dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van Zenderen. Daartoe fungeert de Dorpsraad veelal als intermediair tussen enerzijds de overheden provincie en gemeente Borne en anderzijds de Zenderense gemeenschap. De samenwerking met de gemeente is zelfs vastgelegd in een bestuursconvenant.

Lees verder

Stichting Behoud Elhorst / Vloedbelt

De Stichting is ontstaan uit de Werkgroep behoud Elhorst/Vloedbelt die op 15 December 1981 werd opgericht met het doel om in eerste instantie trachten te voorkomen dat er in Zenderen een vuilstortlocatie zou worden geëxploiteerd.

Lees verder

Stichting Zenderen Filevrij

De stichting strijdt niet alleen tegen de verbindingsweg, maar zet zich ook in om verkeersoverlast en ‘negatieve effecten voor de gezondheid van mens en dier tegen te gaan’.
Lees verder