Zorgorganisaties

Zorgorganisatie De Scholtenhof is uw zorgaanbieder voor intensieve 24/7 zorg en richt zich op (jong)volwassen mannen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met complex gedrag.
Wij zijn Willem en Herna Jansen, zorgondernemers van Thomashuis Zenderen. In ons Thomashuis willen wij acht/negen mensen met een verstandelijke beperking een veilige en huiselijke omgeving bieden.