Skip to main content

Zorgorganisaties


Zorgorganisatie Actolei is een zorgaanbieder voor intensieve 24/7 zorg en richt zich op (jong)volwassen mannen met een lichtverstandelijke beperking in combinatie met complex gedrag.

Ga naar website
Wij zijn Willem en Herna Jansen, zorgondernemers van Thomashuis Zenderen. In ons Thomashuis willen wij acht/negen mensen met een verstandelijke beperking een veilige en huiselijke omgeving bieden.

Ga naar website

’t Vloedbelt biedt een leerplek voor met name mensen met meervoudige, psychosociale problematiek.
We ontwerpen samen met de deelnemer een maattraject dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en interesses.

Ga naar website