Zorgorganisaties

Zorgorganisatie Actolei is een zorgaanbieder voor intensieve 24/7 zorg en richt zich op (jong)volwassen mannen met een lichtverstandelijke beperking in combinatie met complex gedrag.

Wij zijn Willem en Herna Jansen, zorgondernemers van Thomashuis Zenderen. In ons Thomashuis willen wij acht/negen mensen met een verstandelijke beperking een veilige en huiselijke omgeving bieden.