Skip to main content

Afvalinzameling

Gft, restafval en verpakkingen worden door de gemeente opgehaald.
Zie hiervoor de kalender in de sidebar.

Papier, glas en textiel dient u zelf af te voeren. Hiervoor kunt u gebruik maken van de glasbak, kleding- en papiercontainer op de parkeerplaats van ZV. De glasbak en de textielcontainer en de papiercontainer staan daar permanent.

Restafval
Algemene informatie Restafval is huishoudelijk afval dat niet meer gescheiden kan worden voor hergebruik of recycling. Afvalsoorten die wel te scheiden zijn, horen niet in het restafval thuis.
Restafval dat niet in uw grijze bak past, valt onder grof restafval.
Wat wordt ervan gemaakt?
Restafval is voor het grootste gedeelte niet geschikt voor hergebruik. Het afval wordt daarom verbrand in grote ovens. Hiermee kan energie (elektriciteit) en warmte worden opgewekt. Het product dat na verbranding overblijft, wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het asfalteren van wegen.

Afvalkalender

GFT

zie ophaalrooster
Twente Milieu

Restfval

zie ophaalrooster
Twente Milieu

Papier

Permanent op
parkeerplaats ZV

Verpakkingen

zie ophaalrooster
Twente Milieu
of permanent op
parkeerplaats ZV

 

Wilt u weten wanneer het afval bij u wordt opgehaald of welk afval in welke container mag? Download dan nu de Twente Milieu app!

  

 

Wilt u weten wanneer het afval bij u wordt opgehaald of welk afval in welke container mag? Download dan nu de Twente Milieu app!