Parochie Zenderen

Eucharistieviering
Feest van het Heilig Sacrament

Beste medeparochianen,

Zoals bekend zijn er in onze kerk nog geen publieke vieringen op zondag. Er wordt momenteel gewerkt aan een heropeningsplan van de kerk hiervoor. En als alles goed verloopt kunnen wij in juli weer in beperkte kring samenkomen.

Aanstaande zaterdagavond is er opnieuw vanuit onze parochiekerk een uitzending via de kerkradio en het internet (www.kerkdienstgemist.nl).
Aanvang 19.00 uur. Hiervoor liggen er vanaf vrijdag weer misboekjes in het portaal van de kerk. U mag deze gratis meenemen.

Tijdens de viering van zaterdagavond zal er niet gezongen worden. Ons vieren zal een sober vieren zijn.
Voorlopig zal dit ook zo blijven. Koorzang of volkszang is té onveilig en daarom door de bisschoppen tot nader order verboden. Samen bidden mag wél, collecteren daarentegen weer niet. Een collecteschaal vergroot namelijk de kans op besmetting met het coronavirus.
Digitaal iets overmaken kan altijd!

Met hartelijke groet, pastor Ton van der Gulik