Skip to main content

Vredeswandeling

Raad van Kerken
Vredesweek2023
Datum: 2023-09-21 19:00

Locatie: Stefanshof

Vredeswandeling van Stefanshof naar Vredesboom

Dit jaar staat de Vredesweek, van 16 t/m 24 september, in het teken van het thema “(On)vrede en nu”. Tijdens deze nationale Vredesweek worden in heel het land allerlei activiteiten georganiseerd. Duizenden men-sen laten al meer dan 50 jaar zien dat dit op een vrede-volle wijze kan. In eigen straat en buurt. Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten wordt vrede op de kaart gezet. Grote veranderingen beginnen vaak klein. Ook in Borne wordt al vele jaren door de lokale Raad van Kerken in deze week hier aandacht aan besteed.

Dit jaar wordt er een samenkomst georganiseerd door de Raad van KerkenBorne, Hertme en Zenderen op 21 september om 19.00 uur. We starten in de Stefans-hof (rechts naast de Stepha-nuskerk). Er zal stil gestaan worden bij het bovenge-noemde thema door ds. Carla Borgers en anderen. Daarna lopen we samen naar de nieuwe Vredesboom die vorig jaar is geplant in de tuin achter de Oude Kerk. Ter plekke is er gelegenheid om samen van gedachten te wisselen over het thema van deze Vredesweek waarna we afsluiten met gebed en zang voor vrede.

Vrede staat hoog op het verlanglijstje van veel mensen. We hopen dan ook veel mensen op 21 september te ontmoeten.

De Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen