Wereldgebedsdag voor vrouwen

KPV
Categorie
KPV
Datum
2020-03-06 19:30
Locatie
Parochiekerk

Wereldgebedsdag voor vrouwen. Samen met de Vrouwen van Nu
m.m.v. de cantorgroep
Voorganger: PW A. Oosterik

Aanvang: 19.30 u.
Plaats:  in de parochiekerk van Zenderen.

Allen zijn hiervoor uitgenodigd.