Skip to main content

Enquête Wonen in Zenderen

LuchtfotoZenderen

Beste inwoners van Zenderen,

Wij zijn van mening dat het dorp een gezonde stabiele groei nodig heeft om het dorp leefbaar en aantrekkelijk te houden waardoor ook plaatselijke verenigingen en voorzieningen kunnen voortbestaan. Mede door de ontwikkelingen rond de Vloedbeltverbinding zullen er nieuwe kansen ontstaan voor het dorp die wij graag vanuit het dorp en samen met de inwoners willen oppakken.

De laatste kavels van ons uitbreidingsplan Oosterveld zijn in optie of verkocht wat betekent dat op dit moment de uitbreiding van het dorp stilstaat. Kleinschalige inbreidingsplannen op korte termijn zullen gestimuleerd moeten worden waarbij de focus ligt op woningen voor ouderen en starters. Voor de langere termijn willen wij de woonbehoefte peilen en samen met de inwoners van Zenderen gaan meedenken aan een toekomstvisie voor het dorp.

De gemeente Borne is bezig met een tussentijdse evaluatie/actualisering van de bestaande woonvisie waarbij de woonbehoefte in Zenderen zal moeten worden opgenomen. Om deze woonvraag in beeld te brengen hebben wij deze enquête opgesteld en vragen wij de bewoners van ons dorp deze in te vullen via deze link.

De enquête kan worden ingevuld t/m zondag 10 oktober 2021.
Alvast bedankt!

Werkgroep Wonen in Zenderen