Skip to main content

MIVA - Missie Verkeersmiddelen Aktie

Missie van MIVA
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. MIVA ziet het als haar missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Auto helpt kinderen met handicap een eerlijke kans te geven
Ivainesu is veldwerker in Zimbabwe. Kinderen met een handicap hebben hier geen toegang tot een sociaal netwerk en gezondheidszorg. Vaak worden de kinderen achtergelaten bij grootouders zonder inkomen. Er is veel armoede en vaak te weinig voedsel. Ivainesu spoort kinderen met een handicap op en zorgt ervoor dat ze de juiste behandeling krijgen en naar school kunnen.

Een auto is onmisbaar
MIVA 2021Voor het opsporen en monitoren van de kinderen heeft Ivainesu een auto nodig. Ze kan dan sneller grotere afstanden afleggen en veel meer kinderen helpen. Kinderen, die nu afgesloten zijn van de buitenwereld en zonder hulp geen eerlijke kans krijgen in het leven. Helpt u mee met een donatie?


Helpt u a.u.b. mee aan de MIVA-collecte door een gift over te maken naar MIVA, IBAN nr. NL42 INGB 000 002950.

 Ook is er a.s. zondag een extra mandcollecte bij de Woorddienst.

Waarvoor reeds veel dank.

Werkgroep MOV