Skip to main content

Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 23

Berichtgeving uit onze vergadering van 19 augustus 2021

1.  Plannen kerkhof
Op dinsdag 28 september 2021 wordt er voor de parochianen een parochieavond georganiseerd. Aan de orde zullen o.a. komen:
-presentatie van de globale schetsen van de vernieuwing van het kerkhof
-de financiële situatie van onze parochie.
Nadere berichtgeving over plaats en tijd volgen nog.

2.  Verhuizing van parochiehuis
Wij hebben een eerste gesprek gehad met de redactie van de VOX over de verhuizing van de apparatuur, waarmee de VOX wordt afgedrukt, gezien het feit dat de huur van het parochiehuis per 1 januari 2022 zal stoppen.  
Onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van het meeverhuizen van de redactie van de Vox naar de Sacristie en bijruimte.
Na de vakantie wordt er een “plan van aanpak” geschreven m.b.t. de verhuizingsplannen Parochiehuis.

3.  Coronabeleid.
Het huidig coronabeleid wordt gehandhaafd, tot we meer informatie hierover krijgen vanuit regering en bisdom. We gaan in september door met de inschrijvingsformulieren. Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst.

4.  Uitgangspunten cultuur historische graven
Wij hebben een lijst met criteria opgesteld om een graf aan te merken als “cultuur historisch graf”. Zodra dit is vastgelegd, zullen wij hierover publiceren.

5.  Kennismakingsgesprek burgemeester
van Borne, dhr. J. Pierik. Dit was er vanwege de coronatijd niet van gekomen. De burgemeester was erg geïnteresseerd in de wijze waarop wij het pastoraat in onze parochie gestalte geven.

6.  Beleidsplan
Het bestuur gaat in een aparte vergadering zich buigen over een eerste opzet van een beleidsplan voor onze parochie.

Het parochiebestuur