Skip to main content

Grenssteen zoekgeraakt

Namens het Platform Markegrenzen vragen we aandacht voor zoekgeraakte grensstenen in Twente. De laatste jaren zijn er op diverse plaatsen exemplaren terug gevonden en in veel gevallen ook teruggeplaatst op de oorspronkelijke plek.

In of nabij Zenderen betreft dit in ieder geval twee zandstenen palen waar we via uw blad aandacht voor vragen. Het gaat tenslotte om klein cultureel erfgoed.

Dat zijn de zogenaamde Landmanspaal voorzien van het nummer 14 op de grens met Almelo. Deze steen is in 2004 verdwenen en moet ergens bij iemand in een tuin staan of liggen.

Daarnaast is er een steen waarvan we alleen een foto kennen uit het beeldarchief van Borne. Volgens beschrijving lag die steen rond 1980 in een schuur bij een Oosterveld. Markant is het jaartal 1754 en dat geeft aanleiding tot de theorie dat dit wellicht de zogenaamde Brektummersteen op de grens met Albergen is.

Hierbij een voorbeeld van een steen die gelijkenis heeft met de Landmanspaal :

 Grenssteen voorbeeld

En dit is de "Oosterveldsteen":

 Oosterveldsteen

Ik ben benieuwd of u hier in mee wenst te werken en of u voldoende informatie heeft voor een artikel over dit onderwerp.

Zie ook www.markegrenzen.nl voor meer achtergrondinformatie.

Met vriendelijke groet

Bert Nijkamp
Almelo

06 42604532