Skip to main content

Dorpsambitie

Definitief rapport

Beste Zenderenaren,

Hier is de Dorpsambitie Zenderen. Het is een rapport van ODIN Landschapsontwerpers, mogelijk gemaakt door een provinciale subsidie en tot stand gekomen in nauw overleg met de Dorpsraad (opdrachtgever) en na brede inspraak door u. Nogmaals hartelijk dank voor uw grote opkomst en voor uw enthousiaste bijdragen.

Veel van wat er in deze nieuwe Dorpsambitie staat speelde natuurlijk al langer, maar met de aanleg van de Vloedbeltverbinding en de daarmee verbonden - naar verwachting - zeer sterke afname van het regionale verkeer door Zenderen, ontstaat nu de kans om dat alles daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

De Dorpsambitie is een visie. Het beschrijft het door ons gewenste karakter van het dorp en hoe wij het dorp zien ontwikkelen. Wij noemen daarbij geen einddatum/-jaar. Het ene is sneller haalbaar dan het andere; een regelmatige evaluatie zal derhalve nodig zijn. Daarmee, en omdat wij tijdens de uitvoering steeds weer nieuwe lessen zullen leren, zal de Dorpsambitie een dynamisch geheel blijven.

De Dorpsambitie is geen plan, geen overzicht van projecten. Echter, door de visuele presentatie in “proatplaten” wordt al snel duidelijk waar de aandacht naar uitgaat. De uitvoering van de Dorpsambitie is nu grotendeels in handen van de bij de potentiële objecten, locaties en activiteiten betrokken partijen, inwoners incluis. De Dorpsambitie geldt daarbij als ijkpunt. Het is goed te mogen beluisteren dat reeds meerdere trajecten zijn gestart en dat partijen bereid lijken te zijn mee te bewegen.

Is het ODIN rapport voor hen een eindpunt van de aan hen verstrekte opdracht, voor ons (de Dorpsraad en voor u) is het veeleer een startpunt. Het is noodzakelijk deze nieuwe Dorpsambitie te verbreden, te verdiepen en te actualiseren.

Verbreden omdat ODIN zich in onze opdracht heeft geconcentreerd op landschappelijke inpassing, bouwen en wonen, het versterken van de centrumfunctie en het herinrichten van de Hoofdstraat. Er zijn nog tal van beleidsvelden die niet zijn beschouwd. De Gemeente Borne heeft echter ook reeds een aantal externe adviesbureaus of eigen ambtenaren ingeschakeld die juist op die terreinen werkzaam zijn. Hierbij te noemen mobiliteitsvisie, woonvisie, vrijetijdseconomie (toerisme), kerkenvisie, speelbeleid, energie en duurzaamheid, groenambitie. De Dorpsraad Zenderen is voornemens in al deze fora het Zenderse geluid te laten horen en te bezien of en hoe onze nieuwe Dorpsambitie moet worden geactualiseerd. Goede zaak dat de gemeente al een “tijdlijn gemeentelijke visies en uitvraag dorps- en wijkraden” heeft vastgesteld om e.e.a. te stroomlijnen.

Verdiepen omdat vele onderwerpen terzakekundige inbreng verlangen, een expertise die niet altijd onder de Zenderenaren aanwezig of beschikbaar is. Toch zullen wij voor bijvoorbeeld duurzaamheid en energie ons eigen standpunt moeten kunnen bepalen, ofwel wij moeten daar zelf niets meer aan doen, maar daarin geheel de gemeente volgen. Dit soort bewuste keuzes moeten nog worden gemaakt.

Hoewel wij met onze Dorpsambitie de visie van ons dorp duidelijk en zelfstandig hebben opgesteld, beseffen wij dat alles in nauw overleg met de gemeente zal moeten plaatsvinden. Wij hebben kunnen constateren dat de gemeente daartoe bereid is: contacten zijn frequent en doelgericht. In eerder overleg met B&W is door hen toegezegd dat de nieuwe Dorpsambitie Zenderen onderdeel zou gaan uitmaken van de nog op te stellen nieuwe Omgevingsvisie Borne, of ten minste daaraan input zou bieden. De Dorpsambitie is ook aangeboden aan het College van B&W en aan de Gemeenteraad.

Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere voortgang en wij hopen weer een beroep op u te mogen doen. Uw commentaar en suggesties kunt u altijd melden op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met vriendelijke groet,
Jan Kruidenier,
Voorzitter Dorpsraad Zenderen
074-8528929