Skip to main content

Laatste aanplanting hernieuwde Welevelderallee

PERSBERICHT

Op vrijdag 5 april 2024 zal de Gedeputeerde van de Provincie Overijssel voor Landbouw en Natuur, Maurits von Martels, op landgoed Weleveld te Zenderen de laatste notenboom planten voor de hernieuwde Welevelderallee in het kader van Meer Bos in Overijssel. Deze handeling vangt aan om 10.30 op de hoek Welevelderallee/Hebbrodweg. Vandaar wordt gezamenlijk gewandeld naar het Boomplantpunt waar de Directeur van de Stichting Weleveld, Eric Kwint, een welkomstwoord zal uitspreken gevolgd door het planten van de boom en een antwoord van de heer Von Martels. De handeling wordt aldaar afgesloten met
koffie of thee en een versnapering waarna vertrek via het schouwpad bij de brug in de Hertmerweg.

Voor verdere vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Welevelderallee
Waarschijnlijk kort na de bouw van het eerste versterkte huis Weleveld werd een rechtstreekse toegangsweg aangelegd, dwars door ondoorgaanbare plaatsen, die tevens in verbinding stond met de landweren rond de havezate. Deze oprijlaan staat ingetekend op de Hoƫnger kaart uit 1783, de oudste detailkaart van dit gebied. Toen het huis in 1804 was afgebroken verviel het bestaansrecht van de laan en werd deze deels akker en verder bos, in de volksmond ’t Allee genoemd. Dit is goed te zien op de eerste beheerskaart van Weleveld uit 1821. In het eerste grote beheersplan voor Weleveld uit 1999/2000 werd de wens vastgelegd de oude oprijlaan te herstellen. Tijdens de droge zomer in 2018 konden via drone opnamen in het weiland een aantal plantgaten worden teruggevonden waardoor het beplanƟngspatroon en de exacte ligging van de laan konden worden vastgelegd.
Dankzij een ruimharƟge subsidie van de Provincie Overijssel was het mogelijk in het plantseizoen 2019/2020 het eerste gedeelte van de Welevelderallee weer aan te leggen. Wederom met hulp van de Provincie volgt nu in 2024 het resterende stuk van de meer dan 500 meter lange oprijlaan. Rest nog de aanleg van een voetgangersbrug
over de Bornsche beek om dit project echt af te maken.

Meer Bos in Overijssel
Bomen zijn een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving en de natuur. Veel planten en dieren leven in en rondom bomen. Bossen horen bij veel van onze Overijsselse landschappen, zoals het coulissenlandschap in Twente en Salland of de historische landgoederen. Bomen slaan het broeikasgas CO2 op, daarom spelen ze een belangrijke rol bij het beperken van klimaatverandering en bevorderen de biodiversiteit. We hebben bomen graag om ons heen op de plekken waar we wonen en werken, omdat bomen zorgen voor verkoeling in steden en dorpen. Daarnaast recreëren, sporten en ontspannen mensen graag in de buurt van bomen en bossen.
Het Rijk en de provincies hebben vanuit het Klimaatakkoord in 2020 een Bossenstrategie opgesteld. Daarin is opgenomen dat ernaar gestreefd wordt om voor eind 2030 37.000 hectare extra bos in Nederland aan te planten; dat is maar liefst 10% extra bos. Onderdeel van de bossenstrategie is dat we voor de bomen die we kappen in Natura 2000-gebieden ergens anders nieuwe bomen planten (compenseren). Bomen kappen is soms nodig voor planten en dieren die alleen in open gebieden leven, zoals heidevelden of hoogveen.
De Provincie Overijssel heeft in 2022 de Overijsselse Bossenstrategie vastgesteld. De ambites tot eind 2030 zijn o.m. 10% meer bos: dat is 3.900 ha, oftewel rond de 15 miljoen bomen en 5% houtige elementen zoals houtwallen, singels, losse bomen en hagen. Voorts verbetering kwaliteit van het bestaande bos en duurzaam gebruik van hout. Om die doelen te bereiken gebruikt de Provincie eigen grond en zijn er voor parƟculieren en organisaties verschillende subsidies aan te vragen. De realisaƟe van de bossenstrategie valt voor een deel onder het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

Auto’s gaarne parkeren in het weiland langs de Hertmerweg tussen het Weleveldse Voetpad en de brug.