Skip to main content

Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 6 juni vonden de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement plaats. In het Sindron, stembureau 9, konden 1131 stemhebbenden hun stem uitbrengen. Er zijn 576 stemmen uitgebracht, waarvan 503 geldige stempassen, 59 volmachten en 14 met een kiezerspas. Uiteindelijk bijna 51%. Dat is meer dan het landelijk en plaatselijk gemiddelde. Helaas waren er 7 ongeldige stembiljetten.

Er is als volgt gestemd:

Groen Links/Partij van de Arbeid     67
VVD 72
CDA 60
Forum voor Democratie 10
D’66 19
Partij voor de Dieren 3
50Plus 2
PVV 101
JA21 1
NL Plan 0
Christen Unie 5
SGP 1
BBB 137
Meer Directe Democratie 0
SP 3
van de Regio 0
Volt 6
Belang van Nederland 0
NSC 81
Piratenpartij 1

Names de stembureauleden
Maria Verheijen