Skip to main content

WNM collecteMissionarissen en

missionair werkers

zijn er altijd voor de ander.

Bent u er voor hen
tijdens de Pinksteractie 2021?

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt. Dat doen we tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Van 15 t/m 23 mei voert WNM campagne voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de ander. Onze steun is daarbij onmisbaar! Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken.

Zij zijn er altijd voor de ander
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld.
Missionaris Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich (samen met zijn zus) inzet voor bejaarden en andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn hoede.
Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet konden afmaken. Dankzij Susanne leren de meisjes voor zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij omgaan met geld erg belangrijk is.
Susanne, pater Peter en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er - samen met u - voor hen.

Op de zondag van Pinksteren is er een extra collecte voor dit goede doel.
Ook kunt u uw bijdrage rechtstreeks overmaken op nummer

NL30 RABO 0171 2111 11 ten name van Week Nederlandse Missionaris.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Werkgroep MOV