Skip to main content

Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 20

Berichtgeving uit onze vergadering van 11 maarti 2021

1.  Plannen kerkhof
Tuinarchitect Irma te Kiefte heeft een aanvulling op het eerste ontwerp schetstekening gepresenteerd m.b.t. een verfraaiing van het kerkhof. Dit eerste ontwerp wordt nu allereerst eind april gepresenteerd aan de vrijwilligers van het onderhoud kerkhof. Dit wordt georganiseerd door ons bestuur. Een en ander is sterk afhankelijk van de coronamaatregelen.

2.  Restauratiewerkzaamheden
Het parochiebestuur heeft een gesprek gehad met de stichting behoud kerkgebouw Zenderen. Wij zijn erg blij met het besluit van het bestuur van deze stichting, dat de kosten van de restauratie van de toren, de vloer van de sacristie en het restauratiewerk kerkgebouw buiten, door deze stichting worden overgenomen.

3.  Coronabeleid.
a.    De kerkvieringen worden weer opgestart.
       De inschrijfformulieren zijn in de Vox meegestuurd.
       Alle vrijwilligers, die betrokken zijn bij de vieringen, zijn benaderd.
       Uitvoering conform eerder coronabeleid.
b.    Waarschijnlijk zal met Pasen de avondklok niet meer gelden.
       Wat de mogelijkheden zijn met Pasen, is afhankelijk van de besluitvorming van
       het Bisdom.

4.  Aktie Kerkbalans
De Aktie Kerkbalans wordt uitgesteld tot na Pasen. De werkzaamheden m.b.t. de Aktie kerkbalans worden in gang gezet in week 15, de week van 12 april 2021. We hopen dat de parochianen deze actie gul zullen ondersteunen.

5.  Reglement kerkhof
Wij hebben het reglement Kerkhof aangepast op de nieuwe besluitvorming van ons bestuur. De aanpassingen van het reglement moeten door het Bisdom worden goedgekeurd.

Het parochiebestuur