Skip to main content

Bijgaand vindt u een persbericht m.b.t. de start van de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen,
dé structurele oplossing voor het varkensmestoverschot. Varkensmest wordt volledig verwerkt tot duurzame energie en grondstoffen. 100% kringlooplandbouw dus!

Voor meer informatie verwijs ik naar onze website www.twence-mest.nl.

Kop Twence

P E R S B E R I C H T

Hengelo, 1 februari 2021

Bouw mestverwaardingsinstallatie Twence van start

Na jaren van voorbereidingen, een positieve uitspraak van de Raad van State in oktober 2020 en voldoende mestcontracten kan in februari definitief het startschot voor de bouw van de mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen gegeven worden.

Zonder mest geen installatie. “Ons geduld is de afgelopen jaren behoorlijk op de proef gesteld. Na de positieve uitspraak van de Raad van State in oktober vorig jaar waren al onze pijlen gericht op het afsluiten van mestcontracten. Wij zijn zeer verheugd dat we door een intensieve samenwerking met intermediairs, varkenshouders en belangenorganisaties in een paar maanden tijd voldoende mestcontracten konden afsluiten om ook daadwerkelijk met de bouw te kunnen starten, aldus algemeen directeur Marc Kapteijn.”

Duurzaamheid en vitaliteit
Mest is één van de biomassastromen die Twence kan omzetten in grondstoffen en energie. Alleen al in Twente en delen van Salland en de Achterhoek is er een aanzienlijk mestoverschot. Het verwerken van mest draagt niet alleen bij aan een vitaal platteland en een gezonde toekomst voor de landbouw maar levert ook een bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES). Tijdens het verwerkingsproces wordt namelijk duurzame energie opgewekt.

100% kringlooplandbouw
“Dit is hét schoolvoorbeeld van kringlooplandbouw. Een unieke kans voor de regio en de agrariërs”, aldus Arjan Bonthuis, varkenshouder en voorzitter LTO Noord.
Met deze installatie kan 250.000 ton mest verwerkt worden. Hiermee wordt groen gas voor 3.000 huishoudens geproduceerd en worden schaarse grondstoffen teruggewonnen: 100% kringlooplandbouw dus. Het is een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de regio!

Start bouw
Inmiddels is al gestart met de bouwvoorbereidingen. In februari gaat de schop de grond in voor de daadwerkelijke bouw. Naar verwachting zal de installatie in mei 2022 operationeel zijn.

COX 8569


- EINDE PERSBERICHT -

Redactionele informatie
Voor aanvullende informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

Ilse Jansink
Manager Communicatie
Tel: 06-23379652
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
www.twence.nl

Over Twence
Twence brengt nuttige materialen en grondstoffen terug in de kringloop en produceert energie (elektriciteit en warmte) uit niet-herbruikbaar afval, biomassa en de zon. Daarmee levert Twence een grote bijdrage aan de besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen en het vermijden van de uitstoot van CO2. Twence loopt in
de branche voorop, qua innovatie en effectiviteit: daarmee draagt de organisatie nu en in de toekomst bij aan het omvormen van de lineaire economie naar een circulaire.

Voet Twence