Skip to main content

Adventsactie 2020Adventsactie2

1e Week van de Advent

Delen smaakt naar meer!
Uw steun voedt moeder en kind

Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de Adventsperiode.

Centraal in de Adventsactiecampagne staan moeders en kinderen. Daarom steunt Adventsactie dit jaar vier projecten die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen.

2020 Advent 1Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding.
De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn.
Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventsperiode. We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.
Wij kunnen daarbij helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Ook staat er hiervoor tijdens de Adventsperiode rond de weekendvieringen weer een speciaal collectemandje klaar op het tafeltje achter in de kerk.

Van harte bevelen wij deze extra collecte bij u aan.
Hartelijk dank alvast voor uw gift.

Werkgroep MOV

2e Week van de Advent.

Delen smaakt naar meer!
Uw steun voedt moeder en kind

Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de Adventsperiode.

Centraal in de Adventsactiecampagne staan moeders en kinderen.
Hieronder het eerste project.

Advent 2

Wat is er aan de hand?
In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van de Democratische Republiek Congo massaal op de vlucht voor extreem politiek geweld. Zij hadden geen andere keuze dan te vluchten naar veilig(er) gebied. Ruim 20.000 ontheemden hebben hun toevlucht gezocht in het Masisi gebied. Hun meest dringende probleem is gebrek aan voedsel.

Wat willen we bereiken?
CAJED is een lokale ngo in de regio Goma en werkt al jarenlang met kwetsbare kinderen en jongeren. Voedselzekerheid is essentieel voor de stabiliteit van het gezin en het leven van kinderen en jongeren.
CAJED wil de levensomstandigheden verbeteren van deze gezinnen.

Hoe doen we dat?
In het Masisi gebied verbouwen 50 gezinnen voedsel op gemeenschappelijke akkers. De lokale parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld. Ze werken onder leiding van een comité van boeren, die training krijgen in leiderschap, ondernemerschap en vreedzaam samenleven.
CAJED weet uit ervaring dat een focus op vrouwen bij landbouw activiteiten een positief effect heeft op hun kinderen. De opbrengst is bestemd voor extra voeding voor de kinderen, de aankoop van zaden voor het volgende seizoen en om voor de kinderen de gezondheidszorg te bekostigen in het lokale ziekenhuis.
De deelnemers krijgen les in agrarische technieken en leren van elkaars ervaringen. Ze krijgen ook les in verkooptechniek, zodat ze hun producten op de lokale markten goed kunnen verkopen.

Wij kunnen daarbij helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Ook staat er hiervoor tijdens de Adventsperiode rond de weekendvieringen weer een speciaal collectemandje klaar op het tafeltje achter in de kerk.

Van harte bevelen wij deze extra collecte bij u aan.
Hartelijk dank alvast voor uw gift.

Werkgroep MOV

3e Week van de Advent.

Delen smaakt naar meer!
Uw steun voedt moeder en kind

Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de Adventsperiode.

Centraal in de Adventsactiecampagne staan moeders en kinderen.
Hieronder het tweede project;
nu over de zorgelijke situatie in Nicaragua.

2020 Advent 1Wat is er aan de hand?
Hoewel de welvaart in Nicaragua de laatste tien jaar aanzienlijk is verbeterd, is 70 procent van de plattelandsbevolking nog arm. Ondervoeding is een groot probleem en door ziektes en ondervoeding behoren de cijfers van moeder- en kind sterfte tot de hoogste van Centraal-Amerika.
Palacagüina, waar het Adventsactie-project start, is een van de armste en droogste gebieden in Nicaragua. Door de aanhoudende droogte kampen gezinnen er de laatste jaren met een tekort aan voedsel. Akkers leveren niet meer genoeg op om van te leven. Als gevolg daarvan is in sommige dorpen ruim 25 procent van de kinderen ondervoed en heeft een groei- en ontwikkelingsachterstand. Het watergebrek zorgt er ook voor dat er te weinig gras groeit om het vee te voeden. Het gevolg is dat vee wordt verkocht en akkers worden verkleind; zo belanden de gezinnen in een negatieve spiraal.

Wat willen we bereiken?
Het doel van het project is om gezinnen in Palacagüina te leren hun moestuinen op een duurzame manier te bewerken. Dat betekent dat ze leren hoe ze hun moestuinen op een voor mens en land gezonde manier kunnen bewerken en hoe ze hun grond dus ook op de langere termijn vruchtbaar kunnen houden. Op die manier willen we de cirkel van armoede en ondervoeding helpen doorbreken.

De lokale non-profit organisatie Octupan voert dit project uit met ondersteuning van Adventsactie.
Het project komt ten goede aan een kleine 700 mensen uit 144 gezinnen.

Wij kunnen daarbij helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Ook staat er hiervoor tijdens de Adventsperiode rond de weekendvieringen weer een speciaal collectemandje klaar op het tafeltje achter in de kerk.

Van harte bevelen wij deze extra collecte bij u aan.
Hartelijk dank alvast voor uw gift.

Werkgroep MOV

 

4e Week van de Advent.

Delen smaakt naar meer!
Uw steun voedt moeder en kind

Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de Adventsperiode.

Centraal in de Adventsactiecampagne staan moeders en kinderen.
Hieronder het derdede project;
nu over het opzetten van kleine landbouwbedrijven op de Westbank in Jordanië.

Advent 3Wat is er aan de hand?
De provincie Jenin, waar het project start, kent de hoogste werkeloosheidscijfers (21 procent) van de elf provincies op de Westbank én een hoge voedselonzekerheid. De bevolking is grotendeels afhankelijk van landbouw, maar boeren hebben vaak niet voldoende financiële middelen om het land te bebouwen.
Landbouw is een kwetsbare sector die het meest geraakt wordt door de politieke situatie: vanwege grensconflicten is er onder andere beperkte toegang tot water.
Daarnaast is door de klimaatverandering de regenval wisselvalliger, wat een negatieve invloed heeft op de opbrengsten van de akkers.
Verder zijn de boeren niet verzekerd bij natuurrampen, is er concurrentie en weinig samenwerking tussen de Palestijnse boeren onderling en zijn er goedkope producten uit het buurland. Dit alles leidt tot weinig inkomsten bij de verkoop van de producten.

Wat willen we bereiken?
Het doel van het project is om in zeven dorpen in Marj Ebin Amer in Jenin de voedselzekerheid te verbeteren. Dit door (het opzetten van) veertien kleine landbouwbedrijfjes te ondersteunen. Deze bedrijfjes zorgen voor inkomen, werk en goede voeding. Het project komt ten goede aan 84 mannen, vrouwen en kinderen uit veertien boerengezinnen. Bij de selectie is gekeken naar de betrokkenheid van vrouwen, jongeren en diegenen die het meest last hebben van de scheidingsmuur tussen Israël en de Westbank, omdat zij het meest kwetsbaar zijn.
De lokale caritasorganisatie Caritas Jeruzalem voert het project uit met hulp van Adventsactie.

Wij kunnen deze mensen daarbij helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Van harte bevelen wij deze adventsactie bij u aan.
Hartelijk dank alvast voor uw gift.

Werkgroep MOV