Skip to main content

Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 15

Op 08 oktober 2020 is een parochievergadering gehouden:
Enkele informatie punten:De geluidsinstallatie is nu nagenoeg volledig geïnstalleerd. Er dient nog een kleinigheid te worden aangebracht in de afstandsbediening.

 1.     De geluidsinstallatie is nu nagenoeg volledig geïnstalleerd.
      Er dient nog een kleinigheid te worden aangebracht in de
      afstandsbediening.

 2.    Het parochiebestuur heeft kennisgenomen van de inventarisatie en
     het advies van glas-in-loodrestaurateur
     de heer H. van de Water m.b.t. de oude glas-in-lood ramen in onze kerk.
     Op de site van de parochie Zenderen hebben wij  een filmpje geplaatst,
     waarop u kunt zien hoe de oude glas-in-lood ramen weer in volle glorie
     zouden kunnen stralen
     in onze kerk. Bij deze willen wij u vragen of u wellicht nog in het bezit bent
     van oude foto’s van de kerk in Zenderen met daarop de oude glas-in-lood
     ramen.  Wij zullen u nader informeren d.m.v. een speciale toelichting,
     als er meer informatie bekend is.
 3.   Het parochiebestuur heeft nieuwe coronamaatregelen van de regering en
    het Bisdom ontvangen.  
    Inmiddels is duidelijk geworden dat:
    -  vanaf nu tot en met eind november er 30 mensen in onze kerk aan
       de viering mogen deelnemen, m.u.v. de voorganger en bedienaren.
   -  vooraf aanmelding is dus heel belangrijk.
   -  heeft u zich aangemeld, (bijv. voor de hele maand) maar komt u niet,
       wilt u zich dan ook weer afmelden.
   -  het kan zijn dat u gebeld wordt met de mededeling dat u helaas niet
       mag komen, als er te veel aanmeldingen zijn.
   -  alle vieringen zullen live gestreamd worden, zodat u thuis
       de viering kunt volgen.
 4.    Het parochiebestuur heeft het volgende besluit genomen:
  1. Gelet op de nieuwe inzichten van mensen en parochianen
    m.b.t. begraven en cremeren, worden er vanaf nu voorlopig
    geen graven meer geruimd op het kerkhof, tenzij de familie dit
    uitdrukkelijk wenst. Voorlopig is er ruimte genoeg om te begraven.
    Hierdoor blijft de cultuurhistorie van bestaande graven op het kerkhof bestaan.
  2. De grafrechten blijven voor een periode van 20 jaar bestaan.
   De familie kan de grafrechten na 20 jaar, verlengen met 10 jaar.
  3. De grafruimingskosten worden vooraf in rekening gebracht.
  4. Het reglement wordt hierop aangepast.      

   Dit besluit moet nog worden goedgekeurd door het Bisdom.

  Het parochiebestuur