Skip to main content

Briefhoofd org

Uit het bestuur van de dorpsraad, nr. 3

Vergadering d.b. 23 april ’20. I.v.m. coronacrisis: waar ging het over? Geen besluiten! Het was een “brainstormvergadering” “op afstand” buiten in de tuin bij Jan Kruidenier over de meest actuele onderwerpen

  • Sindron: Met ingang van 1 juni a.s. stopt Aveleijn met de winkel en met het gemeenschapscentrum (dat gedurende de coronacrisis toch al gesloten was). Gemeente en dorpsraad zoeken naar mogelijkheden om het dorpscentrum te kunnen voortzetten. De gemeente is bereid om voor de komende jaren de huur van het complex te blijven betalen. Het gebouw blijft dus ter beschikking. Er wordt naar gestreefd, dat de verenigingen die tot voor de coronacrisis gebruik maakten van de gemeenschapsruimte, straks hun activiteiten daar kunnen blijven voortzetten.

  • Mestverwerking: De hoorzitting bij de Raad van State was eerder gepland op 16 april jl. Door de corona-omstandigheden is deze zitting vier tot zes maanden uitgesteld. We wachten dus af.

  • Coronahulp: De dorpsraad heeft zich aangeboden als een hulpcoördinatiepunt in de corona-crisis. Er hebben zich wel vrijwilligers gemeld, maar geen mensen die het nodig hebben. Dank aan de vrijwilligers die zich gemeld hebben.

  • Koningsboom: Het zal velen van u zijn opgevallen, dat de hoek Zenderensestraat/Het Hulscher behoorlijk opgeknapt is. De “Koningsboom”, die eerder bij ’t Rigtershoes stond, valt nu pas goed op! Wat een opwaardering van de entree Zenderen-Zuid. Mensen kunnen straks bij mooi weer aangenaam verpozen op het bankje bij het beeld van de docerende Karmeliet of vanaf de hoge Hulscherkant plaats nemen op een van de twee bankjes bij de Koningsboom. Toen ’t Rigtershoes in de verkoop kwam, moest er een nieuwe plek gevonden voor de Koningsboom. De dorpsraad mocht meebeslissen over een nieuwe geschikte, meer opvallende plek. Dat werd dus de “Hoge Kamp” aan het Hulscher, tot voor kort een rommelige plek. Een woord van dank aan allen, die ervoor gezorgd hebben, dat dit zo goed voor elkaar gekomen is. Allereerst aan Lies Maathuis als drijvende kracht van het project, maar ook aan dhr. Gerrit ter Brugge, die de sponsoring van het smeedijzeren hekwerk voor zijn rekening nam. En uiteraard aan de overige uitvoerders: medewerkers gemeente en Twente Milieu.

  • Koninklijke Onderscheidingen: Op vrijdag 24 april jl. kwam burgemeester Jan Pierik met de bakfiets naar Zenderen om Koninklijke onderscheidingaan twee inwoners felicitaties en bloemen te brengen b.g.v. koninklijke onderscheidingen. En wel voor de heren Gerard Welberg en Tonny Wolbers. Ze waren totaal verrast! Namens de dorpsraad van harte gefeliciteerd. Op een later tijdstip in het jaar, als de omstandigheden het weer toelaten, zal de gebruikelijke officiële uitreiking plaats vinden in het Kulturhus te Borne.