Skip to main content

Parochie Zenderen

Op weg naar Pasen

Aan het begin van de Goede Week zitten we nog midden in – of is het nog maar pas aan het begin - van de coronacrisis.
Een onzekere tijd, die ons doet beseffen hoe kwetsbaar we allemaal zijn en hoe kwetsbaar onze samenleving is.
Er zijn vele woorden geschreven en uitgesproken over de machteloosheid; over de vertwijfeling en de angst die zich van ons meester maakt. Maar we horen en zien ook, dat er vanuit de onmacht en wanhoop, prachtige initiatieven ontstaan, die we niet voor mogelijk hadden gehouden. ‘Samen’ daar draait het om, in de afstand die moet worden genomen: omzien naar elkaar.
Helaas zijn er te veel mensen die aan de gevolgen van dit virus overlijden.

Afgelopen dinsdag 31 maart, bereikte ons het droeve nieuws dat pater Edgar Koning, ten gevolge van de coronavirus is overleden. Pater Edgar was prior van het klooster. In de parochie van Zenderen ging hij regelmatig voor in Karmelvieringen en ook in vele weekendvieringen.
“In Zenderen heeft het coronavirus door het kloosterleven geraasd”; zo werd het verwoord door pastor Ton van der Gulik. Maar ook door de kleine parochiegemeenschap, waar we in de afgelopen twee weken, niet alleen afscheid hebben genomen van Edgar, maar ook van vier parochianen. Niet ten gevolge van corona, maar wel met de gevolgen van het virus. Rauw is de rouw als het ‘samen’ niet mag en er een strenge selectie moet worden gemaakt wie komt en wie niet. Maar dat meemaken wat je nog nooit hebt meegemaakt, haalt het beste in mensen naar boven.
Er is een erehaag van noabers, met een rozengroet aan de overledene en een figuurlijke hand op de schouder nu de nabijheid op afstand moet zijn. En die ander keer zijn er ballonnen, vastgeknoopt aan banken, zoals op de foto zichtbaar is. Ballonnen, dansend in het licht van de zon, op die plekken waar al die mensen ontbreken die er zo graag bij hadden willen zijn.
Het zijn warme signalen van liefde en genegenheid, die zo werden doorgegeven en ervaren bij het afscheid, in de kerk,
met de ogen gericht op het kruis.

We zijn op weg naar Pasen en dat kan niet zonder Goede Vrijdag.
Door het lijden heen heeft Hij, Jezus, ons laten zien, dat er een weg is naar Leven.
‘Met Pasen krijgt het kruis van Goede Vrijdag, Gods hart, dat klopt van liefde en tederheid.’
(de woorden van René Hornikx)
Dat we troost, hoop, bemoediging en omzien naar elkaar, ervaren in deze onzekere tijd.

Wij wensen u een Zalig Pasen!
Pastor Ton van der Gulik en Anita Oosterik