Skip to main content

Parochie Zenderen

ACTIE KERKBALANS 2020

Gee voor je kerk


Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in het dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt, tot bezinning komt of elkaar kunt ontmoeten.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen.

Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Onze kerk kost geld. De erediensten, de verwarming, onderhoud kerkgebouw en begraafplaats, de verlichting, personeelskosten, het pastorale werk – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans.

Om dat alles goed in stand te houden, houdt onze parochie ook dit jaar weer de Actie Kerkbalans.
Van 20 januari tot en met 1 februari komen onze collectanten bij u langs voor uw jaarlijkse bijdrage.
Alle gezinshoofden en hun inwonende kinderen van 18 jaar en ouder ontvangen een verzoek om een bijdrage voor deze Kerkbalans collecte.Kerkbalans 3

Omdat wij weten dat u onze kerk een warm hart toedraagt en omdat onze parochie opnieuw een tekort heeft op haar jaarrekening, willen wij u vragen om een ruimhartige bijdrage. Zo kunnen we samen van betekenis blijven voor elkaar en voor de mensen om ons heen.
Waarvoor reeds hartelijk dank.

Pastor en parochiebestuur