Parochie Zenderen

Inzameling afval begraafplaats

Met ingang van 1 januari 2018 gaat de inzameling van afval voor de begraafplaats veranderen.
Op de begraafplaats hebben we tot nu toe de mogelijkheid om groenafval en restafval aan te bieden. Dit wordt nu nog ingezameld door Twente Milieu.
Vanaf 1 januari kan de begraafplaats geen restafval meer aanbieden. De grijze restafvalcontainers worden niet meer geleegd door Twente Milieu.

Wat vragen we van u?
Velen van u brengen regelmatig een bloemetje/bloemstukje/tak/kaarsje naar de begraafplaats. Zou u de oude planten/potten/plastic omhulsels zoveel mogelijk weer mee naar huis willen nemen?
Is dat niet handig, dan verzoeken we u het afval goed te scheiden, zodat we schoon GFT-afval hebben en "echt" restafval.
Het groenafval kan net als nu achter de heg gedeponeerd worden (echt alleen groenafval).
De containers van het restafval worden dan maandelijks of 2-maandelijks (ligt aan de hoeveelheid afval) door de kerkhofwerkgroep geleegd bij het inzamelpunt aan de Wegtersweg in Hengelo.

Het parochiebestuur