Parochie Zenderen

Nieuws van het parochiebestuur

In de afgelopen periode zijn er wisselingen geweest in ons parochiebestuur. Van een aantal bestuursleden zat de benoemingstermijn erop, van Jan van der Aa (bouwzaken), van Chantal Jansen (secretaris) en van Ilona Rikmanspoel (penningmeester). Betsy Paus (vicevoorzitter) nam uit eigen beweging ontslag.
Verder gaf Paul Jansink (geen lid van het bestuur maar boekhouder) vorig jaar al aan te willen stoppen met zijn adviseurswerk op financieel gebied. Hij heeft onlangs zijn laatste werk voor ons gedaan.

Uiteraard zijn wij hen allen zeer dankbaar voor het vele werk dat zij voor onze parochie hebben gedaan. Ook al zijn we dan de kleinste parochie van ons bisdom, het werk is er niet minder om. We zullen als bestuur alle afgetreden leden op gepaste wijze hiervoor dankzeggen.

Al geruime tijd zijn we op zoek naar nieuwe leden, zoals u waarschijnlijk gemerkt heeft in de VOX. Vele gesprekken zijn er gevoerd. We zijn blij dat we een secretaris uit Zenderen hebben gevonden, het is ons niet gelukt een penningmeester uit ons dorp te vinden, maar wel iemand uit Almelo.
Naar een bestuurslid met portefeuille bouwzaken zijn we op zoek. Hiervoor worden gesprekken gevoerd.

Ons bestuur ziet er nu als volgt uit:
- voorzitter pastor Eef van Vilsteren
- vicevoorzitter Maria Verheijen
- secretaris Vincent Kuipers
- penningmeester Ton Platel
Pastor Anita Oosterik is geen bestuurslid, zij is wel aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

Mocht u zelf zich geroepen voelen toe te treden tot ons bestuur of iemand kennen in uw naaste omgeving, dan houden wij ons van harte aanbevolen.

Het parochiebestuur.