Skip to main content

Briefhoofd org

Uit het bestuur van de dorpsraad, nr. 1

 1. Er is gesproken over het Dorps Ambitie Plan, dat het erg belangrijk is, dat inwoners input gaan geven en onderwerpen aandragen. Zie ook de site van Zenderen.
 2. Het probleem ‘voortgang woningbouw in Zenderen’. De werkgroep wonen is actief bij gemeente en provincie, probeert een woonvisie op te stellen en vindt dat er heel snel een nieuw bestemmingsplan woningbouw in Zenderen moet komen.
 3. “Inbreiding”, waar de gemeente het vaak over heeft, komt in Zenderen ook maar matigjes van de grond. Het betreft de panden Building Design, ’t Rigtershoes en de vertrekken boven Al Capone (ook de keukenwinkel staat leeg). Het is o zo belangrijk om de jeugd te behouden.
 4. We maken ons zorgen omtrent de toekomst van De Zwanenhof, een markant gebouw in het buitengebied van Zenderen. Daarom hebben we brieven gestuurd naar de politiek in Borne en naar de curator om onze zorgen uit te spreken. We zouden bij verkoop graag zien, dat het dorp Zenderen kan rekenen op enige prioriteit.
 5. De verbindingsweg gaat hoogstwaarschijnlijk niet meer door. Een tunnel is dan gepland in de Oonksweg. Binnen zeven jaar zou de westelijke randweg om Zenderen er kunnen zijn.
 6. Wij denken mee met het parochiebestuur over de toekomst van
  ’t Rigtershoes en zullen de voortgang van de woningbouw aan de orde stellen bij onze contacten met de gemeente. Het zal een belangrijk onderwerp zijn bij het jaarlijks overleg van dorpsraad met college op 12 maart a.s.
 7. Uit het kwartaaloverleg Sindron (per kwartaal is er een overleg van de volgende partijen: gemeente, dorpsraad, Aveleijn en Duimelot) blijkt: men is nog steeds vol goede moed, maar het houdt niet over. De omzet van de winkel laat te wensen over en de derving is te groot. Dus inwoners: kom naar de winkel!
 8. Zeer binnenkort zal de nieuwe burgemeester, Dhr. Jan Pierik, kennis maken met ons dorp.
 9. Als nieuw lid van de dorpsraad is aanwezig: Ashley Bogarski. Zij zal de ‘kartrekker’ worden van de commissie Cultuur en Recreatie als opvolgster van Vincent Kuipers.