Parochie Zenderen

Opstart vieringen in de kerk.

Deze week zijn de mensen van het parochiesecretariaat bij elkaar geweest om te horen aan welke richtlijnen er voldaan moeten worden voor het opstarten van de vieringen en welke rol zij daarin kunnen spelen.
Natuurlijk werd eerst in een kort rondje gesproken over de afgelopen tijd, de ervaringen van een ieder en ook wat men gemist heeft.
Voor het beginnen met de vieringen zal een heel protocol opgesteld moeten worden. Dit protocol zal bij een controle ter inzage moeten liggen.
Eén van de onderdelen hieruit is het feit dat iedereen zich zal moeten aanmelden.
Er mogen na 1 juli 100 mensen een viering bijwonen en al deze mensen zullen geregistreerd moeten zijn.

Aanmelden kan gebeuren via een formulier, dat verkrijgbaar is achter in de kerk, als bijlage in de Vox en te downloaden via de website. Op het formulier kunt u zich voor meerdere weekendvieringen aanmelden. Natuurlijk kunt u ook aangeven dat u met meerdere mensen uit één huisgezin komt.

Inleveren: Zo’n formulier kan worden ingeleverd in de brievenbus bij het parochiecentrum, via een bus in de kerk of via mail.
Ook kan er via telefoon bij het parochiesecretariaat aangemeld worden.

Registratie: Al deze aanmeldingen worden door de mensen van het parochiesecretariaat per weekend op een lijst gezet, zodat er op zondagmorgen voorafgaand aan de viering gecontroleerd kan worden op de aantallen in de kerk.

De mensen van het parochiesecretariaat zijn dus een hele belangrijke schakel. Het is fijn dat zij allen bereid zijn ondersteuning op dit gebied te bieden.

Met vriendelijke groeten,
Het Parochiebestuur.

Download aanmeldingsformulier.
Aanmeldingsformulier juli.
Aanmeldingsformulier augustus