Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 11

Coronacrisis/maatregelen.

  • I.v.m. de opstart van de kerkvieringen na 1 juli 2020, heeft het bestuur en het pastoraal team gesprekken gevoerd met  de kosters en de vrijwilligers van het secretariaat. Er volgen nog gesprekken met de werkgroep schoonmaaksters en bloemengroepppen.

  • Vanaf 1 juli 2020 gaat onze kerk weer open, maar dit moet wel volgens een protocol dat door het Bisdom en de Regering     is voorgeschreven. Dit protocol is ingesteld voor onze veiligheid.

  Hieronder geven wij een korte samenvatting:

  1.  Wij zijn op dit moment aan het kijken hoeveel personen er in onze kerk kunnen komen, vanaf 1 juli 2020. In ieder geval mogen niet meer dan 100 personen de kerkdienst bijwonen. Dit betekent dat u zich moet aanmelden. Hiertoe is een aanmeldingsformulier ontwikkeld dat door u ingevuld, ingeleverd of opgestuurd dient te worden, uiterlijk voor de donderdag voor de kerkdienst. Hiervan wordt een lijst gemaakt. Deze lijst wordt gehanteerd bij het toelaten van personen voor de kerkdienst. Dit aanmeldingsformulier komt als bijlage in de VOX van volgende week. Via de site van de parochie Zenderen is dit formulier ook te verkrijgen en in te vullen. De aanmeldingsformulieren liggen ook achter in de kerk.

  2. U komt de kerk binnen via de hoofdingang en u wordt verwelkomd door een gastheer/gastvrouw in het portaal. Er worden enkele vragen gesteld, die betrekking hebben op uw gezondheid. Bent u ziek of moet u veel hoesten, dan kunt u niet worden binnengelaten.

  3. U wordt uitgelegd op welke manier u een zitplaats kunt vinden. De looproute volgen. Er zijn zitplaatsen d.m.v. stickers op de banken aangebracht. Daar gaat u zitten. Gezinnen kunnen uiteraard bij elkaar zitten. Invulling van de zitbanken/plaatsen: van voor naar achter.

  4. Voor in de kerk is er een hoestscherm geplaatst waarbij u ter communie kunt gaan. De voorganger(ster) staat aan de ene kant. De parochiaan aan de andere kant. De hostie wordt uitgereikt d.m.v. het speciale liturgisch pincet.

  5. Bij het verlaten van de kerk volgt u de looprichting, die is aangegeven

     

Met vriendelijke groeten,
Het Parochiebestuur.