Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 17

Het parochiebestuur heeft in een extra vergadering van 26 november 2020 gesproken over de volgende onderwerpen:

 1. Vrijwilligers
  Het parochiebestuur heeft besloten een kleine attentie te geven aan alle vrijwilligers. Normaliter wordt dit gedaan door een vrijwilligersavond te organiseren. Maar, vanwege de coronamaatregelen was dit niet mogelijk. Vandaar een cadeautje in de vorm van een kalender 2021. Deze kalender hebben wij inmiddels bij alle vrijwilligers rondgebracht. Nogmaals hartelijke dank voor jullie inzet.

 2. Kalenders
  Overigens, er zijn nog 25 kalenders over. Voor wie nog een kalender wil? Deze worden verkocht voor € 7,-. Een inkijkexemplaar ligt achter in de kerk. De kalenders zijn verkrijgbaar bij het parochiesecretariaat en na afloop van de kerkdienst

 3. Rapport monumentenwacht
  Zoals wij in vorige berichtgevingen hebben aangegeven, heeft de Monumentenwacht dit jaar een rapport uitgebracht m.b.t. de bouwkundige staat van het kerkgebouw. De aandachtspunten uit deze rapportage zijn door de aannemer in een offerte gezet. De kosten zijn berekend. Het parochiebestuur heeft de punten uit het rapport en de offerte die urgent zijn, vastgesteld. Deze worden nu met de aannemer en vrijwilligers uit onze parochie besproken. Hopelijk kan de uitvoering spoedig beginnen.

 4. Glas-in-lood ramen
  Het parochiebestuur heeft besloten het Glas-in-lood ramen project voor onze kerk te parkeren tot nader orde. De financiële positie van onze parochie laat het op dit moment niet toe het project verder op te pakken en uit te voeren.

  Motivatie:
  a.      De parochie moet binnenkort aanzienlijk uitgaven doen m.b.t.
            de restauratie van de kerktoren en de uitvoering van het rapport
            van de Monumentenwachtm.b.t. het onderhoud van de kerk.
  b.      Ook dient de vloer van de sacristie te worden vervangen
            met alle kosten die daarbij komen.
  c.      Ook worden er binnenkort plannen aangeboden
            voor een vernieuwde inrichting van het kerkhof.

Het parochiebestuur