Parochie Zenderen

Doorgaan van de vieringen

Om de geboorte van het kind te kunnen vieren is in de kerk en in de parochie al veel gebeurd in de afgelopen weken. De cantoren hebben de kerstliederen ingestudeerd, de vrijwilligers de kerststal opgebouwd, kerstwensen zijn verstuurd, de intenties opgenomen. Lijsten liggen klaar om de namen te noteren van de mensen die zich aanmelden voor de kerstvieringen op 24 en 25 december. We verwachten de komst van de vredevorst en zo hebben we al drie kaarsen ontstoken op de adventskrans. En toen kwam op maandag 14 december jl. de toespraak van premier Rutte en werden we allemaal geconfronteerd met een volledige lockdown.

De Nederlandse bisschoppen hebben daarop gezamenlijk besloten om alle publieke vieringen op 24 december niet door te laten gaan. Voor onze parochie betekent dit dat de nachtmis om 20.00 uur op 24 december niet doorgaat. Na overleg is besloten om de viering op 25 december om 10.00 ook te laten vervallen. Veel mensen zullen teleurgesteld zijn, maar het besluit is genomen op het argument dat de druk om zich aan te melden voor de viering op eerste Kerstdag toeneemt en we ook dan veel mensen al zouden moeten teleurstellen aangezien in de vieringen maximaal 30 aanwezigen mogen zijn.

Alle maatregelingen door het RIVM zijn genomen om de bewegingen stil te leggen tussen mensen en de nadruk op het thuisblijven van mensen. Dat is de reden om ook de vieringen op zondag 20 december, op zondag 27 december en op zondag 3 januari niet door te laten gaan. Wel doorgaan zou een belasting betekenen voor de medewerkers van het secretariaat, kosters en cantoren, dus uit veiligheid voor ons allen is dit besluit genomen. Ook het parochiesecretariaat is dus de komende weken gesloten. 

De intenties die zijn opgegeven voor de vieringen en die zijn opgenomen in de VOX, worden in de besloten vieringen in het Klooster gelezen. In de eerstvolgende viering, worden de intenties ook in de parochiekerk opnieuw gelezen. Voor het volgen van een viering met kerstmis en de komende zondagen verwijzen wij naar de vieringen uitgezonden via KRO/NCRV op NPO2. Op de website Vierkerstmis.nlstaan vieringen vermeld om via een live stream te volgen.

Hoe verder na zondag 3 januari en over de mogelijkheid van een viering met aanwezigen en/of de streaming van een viering, wordt meer bekend gemaakt in de eerstvolgende VOX en via de website zenderen.nl  We nemen al deze besluiten met pijn in ons hart.

Kerstmis wordt het altijd! We verwachten de komst van de vredevorst,die mens wil worden in ieder van ons. Een virus blijft hardnekkig aanwezig en velen hebben geleden onder dit virus en lijden nog steeds. Duisternis in ons leven. Maar wij hopen en wensen dat wij allen met Kerstmis de woorden die de engel tot herders sprak ‘Weest niet bang’ ervaren in het kind in de Kribbe, in zijn geboorte. 
Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en een gezegend nieuwjaar.

Het pastoraal team en het parochiebestuur