Parochie Zenderen

Steun onze parochiekerk

Nu er minder vieringen in onze parochiekerk zijn, en er slechts maximaal dertig mensen zijn toegestaan, mist de parochie inkomsten. Wij, het pastoraal team en het parochiebestuur, zouden het zeer op prijs stellen als u, uw en onze parochie, in deze crisistijd wilt steunen.

QR code steun parochieU kunt dit doen door de QR code te scannen of door een bedrag over te maken op rekening:
NL24 RABO 0309 4227 36
t.n.v. OLV Onbevlekt ontvangen ZENDEREN