Parochie Zenderen

Geef vandaag voor de
kerk
van morgen

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel,
dat klopje op de schouder.
Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.

Samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. Wilt u ook dat onze parochie kan blijven doen waar ze al heel lang voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen, voor onze parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Zenderen!

toegezegde bedrag nog niet ingevuld


wijze van bijdrage nog niet aangevinkt
IBAN nunmer nog niet ingevuld


betalingstermijn nog niet ingevuld
naam nog niet ingevuld
straatnaam en nummer nog niet ingevuld
woonplaats nog niet ingevuld
e-mailadres nog niet ingevuld
wijkcode nog niet ingevuld

De parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Zenderen is u alvast zeer erkentelijk voor uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans.

Mede dankzij uw bijdrage kan onze parochie voortbestaan.