Missiezondag 2021

Missio

Guinee – West Afrika

“We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.”
Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus.

Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee in West Afrika voor het voetlicht.

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop, mgr. Maillat, investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

Vrouwen en kinderen.
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane zustercongregatie van zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen.
 Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.

De school in Macenta

Missiezondag2021
Foto: Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère

 Meer info.Rond de viering op zondag 24 oktober staat naast de gewone collectebus weer een mandje klaar voor deze extra collecte.
Ook kunt u uw bijdrage overmaken op Pauselijke Missiewerken Nederland IBAN NL93 INGB 000 000 8725.

Mogen wij weer op een gift rekenen voor dit goede doel?
Dank alvast.
Werkgroep MOV