Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 26

Berichtgeving uit onze vergadering van 16 november 2021

1. Aktie kerkbalans 2021
In de Parochiebijeenkomst van september 2021 is gesproken over de Aktie Kerkbalans 2021. Onze penningmeester gaf een tussenstand in de opbrengst van de Actie Kerkbalans. Wij zijn hier erg van geschrokken. Er is een mindere opbrengst van € 7.000,- ten opzichte van het vorige jaar geconstateerd. Wij schrijven dit toe aan de maatregelen die moesten worden genomen i.v.m. de coronapandemie en de verminderde collecteopbrengsten. Veel parochianen hebben de brief van de Actie kerkbalans (nog) niet beantwoord. Daarom hebben wij besloten in deze VOX een stuk te schrijven over het financieel tekort van de parochie Zenderen. Wij zullen hierin een beroep op de parochianen die de brief van de Aktie kerkbalans nog niet hebben beantwoord. Een financiële bijdrage kan alsnog via een speciale QR-code worden overgemaakt. Wij hopen hiermee het financieel tekort enigszins weg te werken.

2. Bisschoppensynode 2023
Via het Aartsbisdom Utrecht hebben wij van de secretaris van de bisschoppensynode diverse stukken ontvangen. Paus Franciscus vraagt alle bisdommen in de wereld om de gelovigen te raadplegen in voorbereiding op de algemene bisschoppensynode in 2023. Ook wij worden uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan en te praten over de thema’s “Missie”, Kerk en Samenleving” en “Vieren”. De uitkomsten van de gesprekken worden verzameld en in het Vaticaan gesproken. Wij hebben besloten deze speciale activiteit eerst voor te bereiden. Wij zullen u hierover nader informeren

3. Vaststelling begroting 2022 door het parochiebestuur
Onze penningmeester T. Platel heeft de begroting 2022 van de parochie Zenderen opgesteld. Wij hebben deze begroting op enkele punten aangepast en vastgesteld. De begroting wordt nu opgestuurd aan het Aartsbisdom Utrecht.

4.  Offerte schoonmaak kerk
Wij hebben een offerte ontvangen voor de schoonmaak van de bovenkant van onze kerk. Wij hebben de beslissing hieromtrent nog aangehouden.

5.  Criteria Cultuur Historische graven
De criteria van de cultuur historische graven worden in deze Vox geplaatst.

Het parochiebestuur