Parochie Zenderen

Wordt onze kerk slachtoffer van de Coronacrisis?

In de Parochiebijeenkomst van september 2021 is gesproken over de Aktie Kerkbalans 2021. Onze penningmeester gaf een tussenstand in de opbrengst van de Actie Kerkbalans. Wij zijn hier erg van geschrokken. Er is een mindere opbrengst van € 7.000,- ten opzichte van het vorige jaar geconstateerd. Ook de begroting voor het komende jaar 2022, ziet er niet goed uit als de inkomsten van de Aktie Kerkbalans niet zullen stijgen c.q. verbeteren.

Wij schrijven de verminderde inkomsten van de Aktie kerkbalans 2021 toe aan de verminderde collecteopbrengsten in de kerk en de maatregelen die moesten worden genomen i.v.m. de coronapandemie. Onze vrijwilligers konden de brieven van de Aktie kerkbalans door de coronamaatregelen niet ophalen bij de parochianen. Veel parochianen hebben de brief van de Actie kerkbalans (nog) niet beantwoord. Hierdoor zijn de kerkinkomsten sterk gedaald.

Wij doen daarom een dringend beroep op de parochianen die de brief van de Aktie Kerkbalans 2021 nog niet hebben beantwoord. Zou u zo vriendelijk willen zijn alsnog een financiële bijdrage te doen. Wij hopen hiermee het financieel tekort enigszins weg te werken. Maar natuurlijk mag u ook een financiële bijdrage doen als u al wel heeft beantwoord.

U kunt hiervoor het volgende doen:
Uw bijdrage voor de Aktie Kerkbalans 2021 via de speciale onderstaande QR-code.

Scan de QR-code om te betalen voor Kerkbijdrage. Gebruik de Camera App op je telefoon. De QR-code is geldig tot 12 maart 2023.

Betaal QRcode Kerkbalans2021

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BWlglKb5TyqlVm_EEgeg2g

Of:
Uw bijdrage voor de Aktie Kerkbalans 2021 via bankrekeningnummer: NL37 RABO 0309 4073 70
tnv OLV Onbevlekt Ontvangen.

Wij zijn u veel dank verschuldigd.

Het Parochiebestuur.