Parochie Zenderen

Informatie over de criteria voor een Cultuur Historisch graf op ons kerkhof

a. Reglement:
Wij hebben besloten het reglement Kerkhof te wijzigen. Het reglement is nu door het bisdom goedgekeurd. In het reglement zijn bepalingen opgenomen waarin het mogelijk wordt voor het parochiebestuur om graven, nadat de begraafperiode en de verlengingen zijn verstreken, aan te merken als cultuur historisch graf. Uiteraard wordt een en ander besloten in overleg met de rechthebbende(n) c.q. de familie. De rechthebbende(n) c.q. familie heeft uiteraard de keus om evt. te ruimen. Wenst de familie dit niet, dan kan in overleg met de rechthebbende(n) c.q. de familie het graf in stand worden gehouden. Het parochiebestuur wordt in principe dan de rechthebbende van het graf . Dit om te voorkomen dat mooie graven verdwijnen en om een kaalslag te voorkomen.

b. Criteria:

Voor het bepalen c.q. het aanmerken als cultureel historisch graf hebben wij criteria ontwikkeld. Deze worden door het parochiebestuur zorgvuldig gehanteerd en uiteraard in overleg met de rechthebbende van het graf c.q. de familie besproken.

Criteria Cultuur Historisch graf kerkhof:

 1.  De relatie en verbondenheid met de plaats Zenderen.

  1. Wat is de relatie met Zenderen?
  Geboren in de plaats Zenderen
  Vluchteling
  Gewoond of gewerkt in de plaats Zenderen voor meer dan 30 jaar
  Geen relatie

 2. Het persoonlijke deel, historische betekenis van de overledene

  2. Wat is de cultuur- of bestuurlijke betekenis van de overledene?
  Nationaal/Internationaal
  Regionaal
  Lokaal
  Geen bijdrage

  3. Zijn er bijzondere omstandigheden?
  Overleden als gevolg van oorlog, ramp, pandemie of tijdens verblijf in een kamp
  Overleden tijdens het uitvoeren van een publieke taak
  Aantoonbare bijzondere verdienste
  Geen bijzonderheden

 3. Het fysiek zichtbare deel van het graf

  4. Hoe oud is het grafmonument?
  Van voor 1950
  Tussen 1950-1970
  Na 1970

  5. Wat is de waarde van de grafbedekking?
  Uniek
  Bijzonder
  Niet bijzonder
  Slechte technische staat.

  6. Heeft het graf een ensemble- of individuele waarde?
  Individueel graf dat een tijdsperiode vertegenwoordigd.
  Groep met ensemblewaarde en omsluiting.
  Groep met ensemblewaarde zonder omsluiting.
  Geen ensemble van toepassing.
  Graven van oorlogsslachtoffers van verschillende oorlogen en
  veteranen graven

We hopen u hiermee op de hoogte te hebben gesteld over deze
veranderingen.
Mocht u vragen over dit onderwerp hebben, neem dan contact op
met een van onze bestuursleden.

Het parochiebestuur.