Parochie Zenderen

Actie Kerkbalans 2022

GeefVoorJeKerkBinnenkort, om precies te zijn in de twee weken van 9 tot en met 21 mei, wordt in onze parochie de Actie Kerkbalans gehouden.
Wilt u ook dat onze parochie kan blijven doen waar ze al heel lang voor staat?
Geef dan voor de kerk van morgen, voor onze parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Zenderen met al haar vrijwilligers die zich inzetten voor de gemeenschap.
We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

Onze parochie heeft opnieuw een tekort op haar jaarrekening. De Coronacrisis heeft een verdere negatieve uitwerking gehad. En zeker niet te vergeten de enorm gestegen energieprijzen bij het verwarmen van ons kerkgebouw bij de vieringen.

De financiële situatie van onze parochie is helaas inmiddels zorgelijk geworden. Zij kampt al jaren met een tekort in haar exploitatie. De zelfstandigheid van onze parochie kan hiermee zelfs op losse schroeven komen te staan.
Wij met z’n allen moeten de schouders eronder zetten om dit te voorkomen.

Mogen wij u vragen om een ruimhartige bijdrage? Zo kunnen we samen van betekenis blijven voor elkaar en voor de mensen om ons heen.

Daarom is er de actie Kerkbalans.

Kerkbalans 3

Van 9 tot en met 21 mei komen onze collectanten bij u langs voor uw jaarlijkse bijdrage. Alle gezinshoofden en hun inwonende kinderen van 18 jaar en ouder ontvangen een verzoek om een bijdrage voor deze Kerkbalans collecte.

Mogen wij op u rekenen?

Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage.
Pastor en parochiebestuur